הכנת תוכנית לניהול הבטיחות

תקנות תכנית לניהול בטיחות בחוק ארגון הפיקוח על העבודה נכנסו לתוקף באוגוסט 2014 ומטרתן, לקבוע קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית .

התוכנית כוללת נושאים כגון:

הכנת תוכנית לניהול הבטיחות חלה על כל מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה שמועסקים בו 50 עובדים לפחות , כולל אתרי בנייה או בנייה הנדסית.

החוק המחייב הכנת תכנית לניהול בטיחות חל כמעט על כל הענפים במשק וביניהם , מוסדות רפואיים, מוסדות להשכלה גבוהה , בתי מלון, בתי מסחר, רשויות מקומיות , תאגידי מים, ועוד...

אנו מחויבים להכין לכם תוכנית בטיחות המבוססת על סקר סיכונים מקצועי אשר תסייע לכם לשמור על בטיחות העובדים

ולהבטיח שכולם יחזרו הביתה בשלום.

רוצה לשמוע עוד?

כאן אפשר להשאיר פרטים ואחזור אלייך בהקדם