הכשרת חברי הנהלה בוועדת בטיחות כנאמני בטיחות (קורס מקוצר)

על פי הנחיות מפקח עבודה ראשי מיום 16.4.2019 , קיימת חובת הכשרה של חברי הנהלה החברים בוועדת הבטיחות .
ההכשרה תהיה בת 16 שעות על פי התוכנית המפורטת בהנחיית מפע”ר

ההכשרה תתבצע במפעל או במקום חיצוני על פי תאום מראש. שימו לב! חברי הנהלה החברים בוועדת הבטיחות שעברו קורס נאמני בטיחות בסיסי פטורים מחובת הכשרה זו!

לפרטים הרשמה ומידע נוסף

כאן אפשר להשאיר פרטים ואחזור אלייך בהקדם