הכשרת נאמני בטיחות קורס בסיסי

נאמני בטיחות הינם הזרוע הביצועית של וועדת הבטיחות והממונה על הבטיחות ועל כן קיימת חשיבות עליונה בהכשרתם ומינויים כנדרש בחוק. הכשרה נכונה של נאמן בטיחות מאפשרת להפיץ את תפיסת הבטיחות של הארגון בכל רמותיו, מהמנהלים ועד לאחרון העובדים.

נאמני הבטיחות הם ה “עיניים” של ממונה הבטיחות בשטח ופעילותם מבטיחה עבודה על פי הנהלים תוך שמירה על בטיחות ובריאות העובדים ומניעה של פגיעה בעבודה.

הקורס מותאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999 ומסייע למפעל לעמוד בדרישות החוק. אישור מינהל הבטיחות מס' 1026625

תוכנית הקורס (נושאי חובה ורשות)

תוכן
שעות לימוד
יסודות תורת הבטיחות בארגון (כולל מושגי יסוד)
2
וועדת הבטיחות ופעולותיה תפקידים ומוסדות
2
מסירת מידע והדרכת עובדים
1
גהות תעסוקתית ארגונומיה גהות תעסוקתית תנאים סביבתיים
2
משטחי עבודה, דרכי גישה ומעברים
1
שימוש נכון בציוד מגן אישי
2
עבודה בגובה ומניעת נפילה מגובה
2
עקרונות הגנה וגידור מכונות ושימוש בכלי יד
2
סיכוני חשמל (כולל ריתוך)
2
סיכוני אש ומניעה וכיבוי שריפות
2
חומרים מסוכנים וגליונות בטיחות 1
עזרה ראשונה
2
ניהול סיכונים וסקר מפגעים
2
גורמי תאונות – הגורם האנושי 1

להרשמה או להזמנת קורס נאמני בטיחות פנים ארגוני

כאן אפשר להשאיר פרטים ואחזור אלייך בהקדם