הקמת צוות חירום מפעלי וביצוע תרגילי חירום

תרגול מצבי חירום נדרש ע"י החוק, והוא דורש הכשרה ומיומנות .

תרגול החירום הוא נדבך נוסף הנדרש למימוש הלכה למעשה של אחריות המנהלים לבטיחות העובדים בארגון, הוא יוצר תחושת בטחון בעת שגרה, ובמקביל - משפר את הרגשת העובדים ואת תחושת השייכות שלהם לארגון.

התרגול בונה מוכנות של ממש לשעת חירום, מאפשר תגובה נכונה ברגע האמת, ובהמשך שיבה מהירה לפעילות ולעסקים. ללא תרגולים, הן של צוותי החירום והן של העובדים, לא ניתן להשיג תגובה ראויה למצבי חירום.

מעבר לכך , תרגילי מילוט תקופתיים הינם חלק מפקודת הבטיחות בעבודה, והם נדרשים לביצוע גם בחוק שירותי הכבאות.

הכנת וביצוע התרגיל יכללו

סיורים ופגישות מקדימות לקביעת מטרות התרגיל ודרכי ביצועו.

הכנת מיתווה מסודר לתרגיל.

הפעלת ובקרת התרגיל בשטח (כולל אספקת מחולל עשן).

סיורים ופגישות מקדימות לקביעת מטרות התרגיל ודרכי ביצועו.

הכנת מיתווה מסודר לתרגיל.

סיכום מפורט והפקת לקחים בכתב שיועברו אליכם לאחר התרגיל.

סיכום ראשוני לאחר התרגיל.

הפעלת ובקרת התרגיל בשטח (כולל אספקת מחולל עשן).

אנו נסייע לכם בהקמה ובתרגול של צוות חירום מפעלי שהכשרתו תבטיח מתן מענה ראשוני ומיידי בזמן אמת עד להגעת כוחות החירום.

ההכשרה תתבצע במתקן חיצוני או בבית הלקוח בהתאם לצרכים ולתנאים במפעל.

להזמנת תרגיל

כאן אפשר להשאיר פרטים ואחזור אלייך בהקדם