ימי ריענון לנאמני בטיחות ולוועדת הבטיחות

מפעלים וארגונים רבים מכשירים נאמני בטיחות על מנת לעמוד בדרישות החוק. לעיתים, קיים קושי בהפעלת הנאמנים, וזמן לאחר שהם מסיימים את קורס ההכשרה, מצטננת ההתלהבות ורמת הפעילות יורדת. החוק מחייב ריענון של בעלי תפקידים בבטיחות אחת לשנה ובכלל זה נאמני הבטיחות.

“העצמת נאמני בטיחות” הינה סדנת ריענון חווייתית המאפשרת לנאמנים להתחבר למקורות העוצמה שלהם, להצטייד בכלים לביצוע התפקיד ולהגביר את פעילותם ומעורבותם בקידום הבטיחות בארגון.

ימי ריענון חיצוניים יתקיימו ב 27.6.24, 6.11.24  בראשל”צ. 

לקבלת פרטים נוספים אנא פנו אליayala.biran@gmail.com

זוהי זריקת מרץ לנאמני הבטיחות שלכם וגם הזדמנות לומר להם תודה!

משך הסדנא כ 8 ש"א ומשולבים בה נושאים שונים לבחירה:

תפיסת תפקיד והגדרת תפקיד של נאמן הבטיחות.

טיפול בגורם האנושי ובהתנהגות לא בטיחותית

כלים התנהגותיים לקידום אינטרסים של בטיחות מול ממונים, כפיפים ועמיתים (אסרטיביות, תקשורת מקדמת, ניהול קונפליקטים).

הצבת יעדים אישיים לקידום הבטיחות במפעל ומעקב אחר ביצועם.

אתגרים וכלים בהנעת עובדים לשמירה על התנהגות בטיחותית

ניהול סיכונים ואיתור מפגעים – עקרונות לביצוע

תחקור אירועי בטיחות ככלי ללמידה ארגונית

הצבת יעדים אישיים לקידום הבטיחות במפעל ומעקב אחר ביצועם.

* נושאים נוספים ע"פ בחירתכם

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים?

להזמנת סדנא לריענון והעצמה של נאמני בטיחות פנים מפעלי