נאמני בטיחות

הכשרת נאמני בטיחות קורס בסיסי

נאמני הבטיחות הם ה “עיניים” של ממונה הבטיחות בשטח ופעילותם מבטיחה עבודה על פי הנהלים תוך שמירה על בטיחות ובריאות העובדים ומניעה של פגיעה בעבודה.

הכשרת חברי הנהלה בוועדת בטיחות קורס מקוצר

על פי הנחיות מפקח עבודה ראשי מיום 16.4.2019 , קיימת חובת הכשרה של חברי הנהלה החברים בוועדת הבטיחות .

ימי ריענון לנאמני בטיחות ולוועדת הבטיחות

“העצמת נאמני בטיחות” הינה סדנת ריענון חווייתית המאפשרת לנאמנים להתחבר למקורות העוצמה שלהם, להצטייד בכלים לביצוע התפקיד ולהגביר את פעילותם ומעורבותם בקידום הבטיחות בארגון.

הכשרה וריענון של צוותי חירום ונאמני בטיחות אש/ חומ"ס

הכשרת צוותי חירום ונאמני אש וחומ”ס במקומות העבודה נועדה לתת בידי הנאמנים ידע מקצועי ומודעות למניעת השריפה ואת האפשרות לטפל בה נכון לפני שהיא גדלה לממדים בלתי נשלטים.

באיזה תחום אוכל לסייע לך?

כאן אפשר להשאיר פרטים ואחזור אלייך בהקדם